Czas pobytu pól losowych nad wysoką barierą

Seminarium: 
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca: 
Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 6. Maj 2021 - 12:15
Sala: 
zoom (kontakt: michal.krawiec@math.uni.wroc.pl)
Opis: 
Dokonamy asymptotycznej analizy czasu przebywania pola losowego powyżej wysokiej bariery. Przy dość ogólnych założeniach pokażemy, że istnieje interesujący związek między asymptotykami ogona czasu przebywania powyżej bariery i supremum. Ogólną teorię zilustrujemy przykładami. Wystąpienie oparte jest na wspólnej pracy z E. Hashorvą, P. Liu oraz Z. Michną.