Rada Interesariuszy Zewnętrznych

W skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych, której przewodniczy dr Przemysław Klusik, a której zadaniem jest dostosowanie naszego programu studiów do stale zmieniających się potrzeb rynku pracy, wchodzą zarówno pracownicy Instytutu Matematycznego jak i przedstawiciele biznesu:

  • Krzysztof Samotij – wieloletni prezes Funduszy Inwestycyjnych Arka,
  • Cezary Cerekwicki – reprezentujący firmę Tieto,
  • dr Łukasz Paszkowski – Simula,
  • dr Paweł Kawa – aktuariusz z Halley,
  • dr Paweł Lorek – współpracownik MicroscopeIT.