Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Plan zajęć: semestr letni 2022/2023
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023
Kolory dni w semestrze letnim
(w naszym Instytucie nie obowiązuje parzystość tygodni podawana przez USOS, ale kolory dni – w wypadku zajęć odbywających się co drugi tydzień jedna grupa będzie miała zajęcia w dniach żółtych, a druga w niebieskich)
Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Semestr zimowy:
   
     
3.10.2022  –  uroczysta inauguracja
6.10.2022 - 7.02.2023  –  okres zajęć dydaktycznych*
22.12.2022 - 2.01.2023  –  przerwa świąteczna
4.10.2022 (dzień adaptacyjny)         
5.10.2022 (dzień adaptacyjny)         
31.10.2022                   
2.11.2022                
15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)         
 –  dni rektorskie
8.02.2023 - 21.02.2023  –  sesja egzaminacyjna
* w dniu 10 listopada 2022 r. (czwartek) przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe
Semestr letni:
   
     
22.02.2023 - 20.06.2023  –  okres zajęć dydaktycznych*
22.02.2023 - 28.02.2023  –  sesja poprawkowa semestru zimowego
6.04.2023 - 11.04.2023  –  przerwa świąteczna
2.05.2023                   
19.05.2023 (Juwenalia)
9.06.2023                   
 –  dni rektorskie
21.06.2023 - 4.07.2023  –  sesja egzaminacyjna
1.09.2023 - 12.09.2023  –  sesja poprawkowa
* w dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe