Zajęcia zdalne w dniach 8-10 listopada

Z uwagi na pojawienie się przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów matematyki oraz związanej z tym dużej liczby studentów, którzy mieli kontakt z osobami zarażonymi, informujemy, że:

1. W okresie 8-10 listopada 2021 (poniedziałek-środa) wszystkie zajęcia prowadzone w Instytucie Matematycznym, za wyjątkiem zajęć wymienionych w punkcie 2. będą odbywały się w formie zdalnej. Godziny zajęć nie ulegają zmianom.

2. Zajęcia prowadzone przez Instytut Matematyczny, odbywające się w formie stacjonarnej w okresie 8-10 listopada 2021:

  • Algebra liniowa 1 (ćwiczenia)
  • Algebra liniowa 2
  • Algebra II
  • Analiza matematyczna 1 (ćwiczenia)
  • Analiza matematyczna I (ćwiczenia)
  • Analiza matematyczna 2
  • lektoraty dla studentów drugiego semestru studiów licencjackich
  • Solvency II for life insurance companies
  • Wprowadzenie do laboratorium komputerowego
  • Wstęp do matematyki R