Dostęp do zasobów MathSciNet spoza sieci IM

Wszyscy pracownicy (studenci) którzy posiadają aktywne shellowe konto na herze (chaosie) mogą korzystać z zasobów MathSciNet (Mathematical Reviews) również ze swoich domowych komputerów. To samo dotyczy studentów, ktorzy mają konta na chaosie. Jak to zrobić? (Wersja dla studentów w nawiasach)

Wystarczy w przeglądarce na domowym komputerze ustawić proxy serwer tak, jak w naszej sieci. Po wybraniu dowolnego adresu www, pojawi się okno dialogowe, należy podać login i hasło jak do hery (chaosa):

 

Można również skonfigurować połączenie tunelowane: 
Dla użytkowników Windowsa
Dla użytkowników Linuxa

Dla użytkowników Windowsa:

Należy uruchomić program putty.exe i dodać nową sesję ssh z tunelem:

 1. wybieramy zakładkę Session
 2. wpisujemy w polu 'Host Name (or IP address)' 156.17.86.1 (156.17.86.21)
 3. w polu 'Saved Session' np. hera-tunel (chaos-tunel)
 4. klikamy 'Save'

  ustaw tunel

 5. wybieramy zakładkę Connection->SSH->Tunnels
 6. wpisujemy w polu 'Source port' 8080 i w polu 'Destination' 156.17.86.1:8080 (156.17.86.21:8080)
 7. klikamy 'Add'

  ustaw tunel

 8. wracamy do zakładki Session i jeszcze raz zapisujemy sesję hera-tunel (chaos-tunel)

   

Wybierając nowo założoną sesję należy zalogować się na herze (chaosie). Po zalogowaniu się otrzymujemy tunel localhost:8080 -> hera:8080 (chaos:8080).

Na koniec należy skonfigurować przeglądarkę. Jako serwer proxy wpisujemy lokalną końcówkę tunelu (czyli localhost port 8080):

ustaw tunel

Sugestia: Aby uniknąć ustawiania proxy za każdym razem, gdy chcemy korzystać z Reviews'a, można zainstalować dodatkową (inną) przeglądarkę "tylko do Reviews'a".

Dla użytkowników Linuxa:

Należy zalogować się na herze:

 ssh -L 8080:156.17.86.7:3128 login_z_hery@156.17.86.1

a następnie skonfigurować przeglądarkę jak wyżej (localhost port 8080).

 

Drugi sposób: zalogować się na herze:

ssh -D 1234 -Nf 156.17.86.1

lub

ssh -D 1234 -Nf login_z_hery@156.17.86.1

jeśli na domowym komputerze mamy inny login name inny niż na herze.
Następnie w przeglądarce należy skonfigurować proxy:

ustaw tunel

 

Sugestia: Aby uniknąć ustawiania proxy za każdym razem, gdy chcemy korzystać z Reviews'a, można zainstalować dodatkową (inną) przeglądarkę "tylko do Reviews'a".