Dni adaptacyjne dla studentów 1. roku

Kategorie: 

W dniach 1-2 października 2020 r. (czwartek-piątek) odbędą się obowiązkowe dni adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów 1. roku. Prosimy zainteresowanych o uważne zapoznanie się z ich szczegółowym opisem (wersja poprawiona).

Uwaga! Zaszła istotna zmiana – ślubowanie studenci składają elektronicznie poprzez USOSweb. Szczegóły w powyższym opisie. Ponadto wydawanie legitymacji odbywa się w dziekanacie.

Lektoraty na studiach magisterskich

Kategorie: 

Studenci studiów magisterskich na kierunkach matematyka i Data Science przyjęci na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 mogą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w semestrze zimowym roku 2020/2021.

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL na wybrany język w terminie 28.09 – 30.09.2020 (do godz. 23:59).

Szczegółowa instrukcja

Data Science students are required to attend the course at B2+ level in the first semester (winter term 2020/2021) . The students are requested to sign up for the language course at USOS UL between 28.09.2020 and 30.09.2020. The system closes at 11.59pm.

Detailed instruction

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Kategorie: 

W tym roku po raz trzeci Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Santander Bank Polska organizują konkurs na najlepsze wydziałowe prace dyplomowe.

Zachęcamy do zgłaszania do konkursu najlepszych prac licencjackich u magisterskich obronionych w okresie 16.09.2019 – 15.09.2020. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 30 września 2020 r., wypełniając stosowny formularz elektroniczny.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konkursu.

Informacja Dziekana nt. zajęć w semestrze zimowym

Kategorie: 

Szanowni Państwo,

Informacja o formie i terminie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 znajduje się w planie zajęć na stronie planu zajęć:

 • „zd” oznacza zajęcia zdalne prowadzone synchronicznie (w terminie podanym w planie zajęć);
 • „as” oznacza zajęcia zdalne prowadzone asynchronicznie (np. nagrania wykładów udostępnione nie później niż określa plan zajęć);
 • HS, WS, EM, A, B, 601, 605 oznacza zajęcia stacjonarne prowadzone w podanej sali Instytutu Matematycznego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Instytucie Matematycznym stacjonarnie prowadzone będą ćwiczenia (wszystkie lub tylko część) do następujących przedmiotów:

 • Analiza matematyczna 1, 2, 3, I, III,
 • Algebra liniowa 1, 2, 1R,
 • Wstęp do matematyki (R),
 • Algebra 1, 1R, II,
 • Analiza i topologia (R),
 • Miara i całka

oraz niektóre zajęcia dla studentów specjalności nauczycielskiej. Szczegóły określa zarządzenie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.

Z poważaniem,
Andrzej Raczyński

Zajęcia w semestrze zimowym

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji IM dla studentów:

Wstępny plan dotyczący form zajęć prowadzonych w Instytucie Matematycznym w semestrze zimowym roku 2020/21 jest następujący:

 1. ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych (oznaczonych w planie literą O) dla studentów semestrów 1-3 studiów licencjackich oraz do przedmiotu Miara i całka będą się odbywać stacjonarnie lub częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie;
 2. wykłady i konwersatoria do przedmiotów z pkt. (1) będą się odbywać zdalnie;
 3. rozważana jest możliwość stacjonarnych ćwiczeń do niektórych przedmiotów dla specjalności nauczycielskiej (oznaczonych w planie literą N); na pewno stacjonarnie będą się odbywać praktyki nauczycielskie;
 4. pozostałe zajęcia prowadzone w Instytucie Matematycznym będą się odbywać zdalnie.

Formę zajęć prowadzonych w innych jednostkach Uniwersytetu (np. lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego) ustalają właściwi dziekani lub dyrektorzy jednostek.

Powyższy plan może ulegać pewnym (mamy nadzieję, że niewielkim) korektom. Ostateczna decyzja dotycząca form zajęć prowadzonych w Instytucie Matematycznym zostanie opublikowana nie później niż 15 września.

Zrób krok w przyszłość! – V edycja konkursu mFundacji na studencką pracę z matematyki

Kategorie: 

Trwa nabór prac do V edycji konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki, organizowanego przez Fundację mBanku. Prace można składać do 31 października 2020 r. 

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2020 roku. Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki bądź nowe metody badawcze. Laureat konkursu otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO, symbolizującą postać wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha, przyznane będą też trzy wyróżnienia po 10 tys. zł. Nasi studenci odnoszą duże sukcesy w tym konkursie – w poprzedniej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał Daniel Danielski, wcześniej laureatką była Agnieszka Hejna, a wyróżnienie otrzymała Katarzyna Siejek.

Strona konkursu

 

Strony

Subskrybuj