Jacek Swiatkowski

Geometric Group TheoryPolish version


Recent papers
Conference on Geometric Group Theory, Montreal, July 2006

Dydaktyka

Kombinatoryczna teoria grup

Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa

Topologia Algebraiczna 1

Topologia Algebraiczna 2

Geometria Elementarna 1

Rozmaitosci Rozniczkowalne

Grupy Coxetera i Geometria - wyklad monograficzny

Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois

Parkietaze i grupy symetrii plaskich - wyklad monograficzny