Tematy prac magisterskich


Przyjmę studentów, którzy chcieliby pisać prace magisterskie,
najlepiej z algebry, matematyki dyskretnej, teorii grafów i grup permutacji,
choć możliwe są również inne działy matematyki.

Propozycje tematów:

Teoria grup: Grupy rzędów 33-40
Grupa rzędu 32
Rzędy dopuszczające małą ilość grup nieprzemiennych
Teoria grafów: Inne sposoby kolorowania grafów (kilka tematów)
Pewne aspekty kolorowania online grafów Kaily grupy Zn *
Pewne grafy planarne
Od twierdzenia Halla o małżeństwach do matchingu *
Kombinatoryka: Twierdzenia Ramseja
Pokrycia podzbiorów dwuelementowych zbioru przez podzbiory k-elementowe
Grupy permutacji: Rzędy grup prymitywnych
Stopnie grup prymitywnych
Grupy prymitywne niskich rzędów

Automorfizmy grafów krawędziowo kolorowanych
(to zagadnienie obejmuje kilka tematów, do których zgłaszania się zachęcam głównie studentów sekcji INFORMATYCZNEI lub TEORETYCZNEJ)
Złożoność obliczeniowa: Algorytmy i ich złożoność dla różnych problemów z teorii grafów
Oprócz podanych powyżej tematów możliwe jest uzgodnienie innych, bardziej odpowiadających, jak również mile widziane są własne propozycje.

* chwilowo zajęte
dydaktyka
strona główna