Dydaktyka
Semestr zimowy 2017-2018


Prowadzone zajęcia:
Algebra liniowa 1 ćw
Algebra 1 ćw
Teoria grafów ćw
Matematyka na chemi ćw

Konsultacje: (pokój - 10.4)
wtorki -- 10-11
środy -- 11-12

Strona główna