0 lub --- brak praw dostępu
1 lub --x wykonywanie
2 lub -w- pisanie
3 lub -wx pisanie i wykonywanie
4 lub r-- czytanie
5 lub r-x czytanie i wykonywanie
6 lub rw- czytanie i pisanie
7 lub rwx odczyt, zapis i wykonywanie