Jan Czajkowski

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres e-mail: czajkow


Dydaktyka

Konsultacje: przez e-mail, a w razie potrzeby możemy przejść do:

Semestr letni 2019/20:


Prace

,,Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej'' (praca magisterska)

,,Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane'', Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, tom 96, Warszawa 2012 (wersja w serwisie arXiv)