Curriculum Vitae

  urodzony 29 marca 1944 roku w Warszawie

  matematyk i historyk matematyki

 

  • 1962 – 1966 studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, sekcja teoretyczna (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), praca magisterska: Metody konstruowania teorii ciał liczb algebraicznych. Opiekun pracy: doc. dr hab. Władysław Narkiewicz
  • 1971   doktorat: Ciała topologiczne lokalnie ograniczone – promotor doc. dr hab. Władysław Narkiewicz  
  • 1989  – habilitacja na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przyjęta przez Radę Wydziału  w oparciu o pierwszą w świecie monografię poświęconą teorii ciał topologicznych: Topological fields, Marcel Dekker, Pure and Applied Mathematics. A series of Monographs and Textbooks No 119. New York and Basel 1988. (na 52 obecnych oddano 46 głosów „tak”, 3 „nie”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 głos był nieważny. W roku 1990 tzw. CKK habilitacji nie zatwierdziła).
  • 2006    – habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN w oparciu o rozprawę: Matematyka polska za czasów Jana Śniadeckiego.

Lista publikacji

[1] Analiza niearchimedesowska i ciała liczb p-adycznych, Wiadomości Matematyczne 11 (1970), 221-234. [2] On some characterizations of the complex number field, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Série des sciences math., astr. et phys.19 (1971), No 5, 353-354. [3] A remark on complete and connected rings, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Série des sciences math., astr. et phys. 19 (1971), No 11, 981-982. [4] On some characterizations of the complex number field, Colloquium Mathematicum 24 (1972), 139-145. [5] A characterization of locally compact fields of zero characteristic, Fundamenta Mathematicae 76 (1972), 149-155. [6] Algebra wyższa. Skrypt dla studentów matematyki, Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wrocław 1972. stron iv+201. (nakład 500 egz.) [7] Errata to the paper "A characterization of locally compact fields of zero characteristic", Fundamenta Mathematicae 82 (1973), 91-92. [8] Extensions of topological fields, Colloquium Mathematicum 28 (1973), 203-204. [9] On topological fields, Colloquium Mathematicum 28 (1973), 119-146. [10] An example of a locally unbounded complete extension of the p-adic number field, Colloquium Mathematicum 30 (1974), 105-108. [11] A remark on complete and connected rings II, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Série des sciences math., astr. et phys. 22 (1974), 15-17. [12] Algebra geometryczna. Skrypt dla studentów matematyki. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wrocław 1974. 406 stron (nakład 2000+85 egz.) [13] A characterization of locally compact fields II, Fundamenta Mathematicae 88 (1975), 121-125. [14] Corrections to the papers "An example of a locally unbounded complete extension of the padic number field" and "On topological fields" (Colloquium Mathematicum 30 (1974), p. 105-108 and 29 (1974), p. 119-146), Colloquium Mathematicum 34 (1976), 293-294. [15] A characterization of locally compact fields III, Colloquium Mathematicum 39 (1978), no 2, 313-317. [16] Locally bounded topologies on fields and rings, Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg, Band X, Heft 6, 1978, 481-508. [17] Independent topologies on fields, Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli (Tokyo) 26 (1977), no 2, 201-208. [18] Grupy, pierścienie, ciała. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wrocław 1977. 360 stron (nakład 500+65 egz.) [19] O izomorfiźmie, Delta. Popularny miesięcznik matematyczno-fizyczny, 10 (1977), 1-3. [20] (wspólnie z Z.I.Borewiczem, E.Dobrowolskim, V.I.Rodionowem) Čisło pomečonnyh topołogij na deviati točkakh, Zapiski Naučnyh Seminarov ŁOMI, tom 75, 1978, 35-42. [21] Locally bounded topologies on Euclidean rings, Archiv der Mathematik (Basel) 31 (1978), No 1, 33-37. [22] Embeddings of fields in complete ones, Mathematische Nachrichten 93 (1979), 133-137. [23] Locally bounded topologies on some Dedekind rings, Archive der Mathematik (Basel) 33 (1979), No 1, 41-44. [24] Idealtopologien auf Ringen, Deutsche Mathematiker Vereinigung, Jahrestagung 1979, Universität Hamburg , 125. [25] Grupy, pierścienie, ciała. Wydanie drugie rozszerzone. Wrocław 1979. 438 stron. (nakład 435+65 egz.) [26] (with Dikran Dikranjan) Rings with only ideal topologies, Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli (Tokyo) 29 (1980), No 2, 157-167. [27] Topological fields, Acta Universitatis Wratislaviensis No 675, Matematyka, Fizyka, Astronomia XLIII, 1982. stron VIII+220. (nakład 330+70) [28] Grupy, pierścienie, ciała. Wydanie trzecie poprawione. Wrocław 1983. 438 stron.(nakład 550+50 egz.) [29] Topological division rings, Summer School on Number Theory, held at Chlébské, September 1983, J.E.Purkyně Univeristy, Brno 1985, 80-97. [30] Historia konstrukcji geometrycznych, I Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, pod redakcją J. J. Charatonika, Nr 125, Matematyka, z. 12, Opole 1987, 85-113. (I Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Maj 1986). II wyd.:Opole 1988, 85-113. [31] Topological fields, Pure and Applied Mathematics. A Series of Monographs an Textbooks No 119, Marcel Dekker, Inc., 1988, 310 pages, illustrated. [32] Carl Friedrich Gauss (1777-1855) (w tomie: Matematyka XIX wieku. Materiały z II Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, pod redakcją Stanisława Fudalego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988), 41-44. [33] Bernhard Riemann (1826-1866), ibidem, 45-48. [34] Początki algebry liniowej, ibidem, 85-100. [35] Rozwój teorii równań algebraicznych, ibidem, 101-123. [36] Carl Gustav Jacob Jacobi - Euler XIX wieku. (w tomie: Probabilistyka i Mechanika w Szkicach Historycznych . Materiały z V Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Dziwnów, 9-13 maja 1991, pod redakcją Stanisława Fudalego; Cz. II: Mechanika. Szczecin 1992), 369-374. [37] Topological fields - results and problems. Proceedings of the International Conference on Algebra. Dedicated to the Memory of A.I.Mal'cev. L.A.Vokut', J.L.Ershov and A.I.Kostrikin, Editors. Contemporary Mathematics 131 (1992), Part 2, 509-517. [38] Problemy z niewymiernością - stworzenie liczb rzeczywistych. Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Numer 9 (VII 1992), 17-29. [39] Liczby niewymierne. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Seria: Matematyka i Historia Matematyki, No 1. CODN-SNM, Warszawa 1992. (64 strony) [40] Analitycy niemieccy przełomu XIX i XX wieku, Opuscula Mathematica, zeszyt 13, Kraków 1993, 75-90. [41] Rozwój teorii funkcji algebraicznych i abelowych, Opuscula Mathematica, zeszyt 13, Kraków 1993, 91-107. [42] Some remarks on topological fields, Centre International de Recontrées Mathematiques, Luminy (Marseille) 1993. (w sprawozdaniach z konferencji ”Valuations, topological fields and geometries ”, Luminy 29 III 1993 – 2 IV 1993). [43] Wymagania do l'École Polytechnique w XIX wieku, Matematyka 4 (1995) (254), 232-233. [44] Rola historii matematyki w jej nauczaniu, Matematyka 5 (1995) (255), 266-270. [45] O szyfrowaniu, Wiadomości Matematyczne 31 (1995), 45-53. [46] Historia matematyki w Polsce. Informator Wydziałowy. Wydział Matematyki i Informatyki UAM, ul. Matejki 48/49. 60-769 Poznań, maj 1995, 5-8. [47] Drogi i manowce początków algebry. Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Numer 15 (VII 1995), 16-26. [48] Algebra i teoria liczb w Polsce. (w tomie: Historia Nauki Polskiej. Wiek XX. Nauki ścisłe. Zeszyt pierwszy. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki. Fundacja im. W.Świętosławskiego. Warszawa 1995), 153-164. [49] Liczby i geometria. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1996.(str. 186) [50] Początki teorii grup skończonych. Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Numer 16 (I 1996), 19-33. [51] Ułamki łańcuchowe. Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Numer 17 (VII 1996), 16-24. [52] Kłamstwa i mity w historii algebry (i nie tylko algebry), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Matematyka. Fizyka, z. 76, Gliwice 1996, 325-337. [53] Powstanie liczb niewymiernych, ibidem, 339-361. [54] Liczby zespolone i geometria, ibidem, 363-375. [55] Stanisław Grzepski i jego geometria, Matematyka 5 (1996) (261), 263-265. [56] Skąd się wzięły ciała w algebrze? Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Numer 18 (I 1997), 30-38. [57] Liczby p-adyczne, czyli świat prawie dyskretny.Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Numer 19 (VII 1997), 35-40. [58] Algebra w Polsce w latach 1851-1950 (w tomie: Matematyka Polska w Stuleciu 1851-1950. Materiały z IX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki. Międzyzdroje 5-9 czerwca 1995. Pod redakcją Stanisława Fudalego. Szczecin 1995 [1997]), 69-81. [59] Matematyka i jej historia. Część I: Rozwój pojęć matematycznych. Część II: Wybór ttekstów z historii matematyki.Wydawnictwo NOWIK. Opole 1997 (416 stron) [60] Odkrycie wzoru Eulera, Matematyka 6 (1997) (268), 336-338. [61] VII problem Hilberta (w tomie: Problemy Hilberta, w pięćdziesięciolecie śmierci ich twórcy, pod redakcją Witolda Więsława, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1997, stron 380), 71-84. [62] XIV problem Hilberta, ibidem, 163-173. [63] Ignacy Domeyko i jego praca magisterska, w tomie: Matematycy polskiego pochodzenia na obczyźnie, 121-131. (Materiały z XI Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Kołobrzeg, 5-9 maja 1997, pod redakcją Stanisława Fudalego. Szczecin 1998) [64] Polskojęzyczne publikacje matematyczne po roku 1800. Rola Wydawnictw Redakcji "Wiadomości Matematycznych", ibidem, 237-247. [65] Wspomnienie o Zenonie Borewiczu, ibidem, 193-195. [66] Geometra Polski Stanisława Solskiego, Matematyka 2 (1998) (270), 68-77. [67] Karl Friedrich Gauss, Nova theorematis pythagoraei demonstratio (tłum. W. Więsław) Matematyka 3 (1998) (271), 134. [68] Jak Archimedes zmierzył koło? Matematyka 4 (1998) (272), 203-206. [69] Cyfry: indyjskie czy arabskie? Delta 10 (293) 1998, 2-4. [70] Kultura matematyczna a kultura matematyków, Matematyka, Społeczeńswo, Nauczanie 21 (VII 1998), 27-31. [71] Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku, Matematyka 4 (1999), 195-203. [72] Aleksander Axer (1880-1948) - matematyk zapomniany ( w tomie: XII Szkoła Historii Matematyki, Krynica 19-25 maja 1998. Kraków 1999), 25-29. [73] Wpływ przekładów dzieł matematyków francuskich na matematykę w Polsce (ibidem), 105-124. [74] Osiemnastowieczne rękopisy matematyczne w Bibliotece Kórnickiej, Wiadomości Matematyczne 35 (1999), 113-123. [75] Wspomnienie o Zenonie Borewiczu, Gazeta Petersburska Nr 9, 1999, 10-11. [76] Reform of education in Poland in XVIII century (Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Fachsektion Geschichte der Mathematik, Sektionstagung in Bautzen-Schmochtitz vom 2. Juni bis 6. Juni 1999) (w tomie: Mathematikgeschichte und Unterricht IV. Mathematik im Wandel, Anregungen zu einem fächerübergreifenden Mathematikunterricht, Band 3, Michael Toepell (Hrsg.), Franzbecker, Hildesheim-Berlin 2006), 202-209. [77] Leonhard Euler (1707-1783) - człowiek i epoka (w tomie: Matematyka XVIII wieku, XIII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Kołobrzeg 17-21 maja 1999, pod redakcją Stanisława Fudalego, Uniwersytet Szczeciński, Materiały, Konferencje Nr 51, 2000), 9-25. [78] Nauczanie matematyki w czasach Komisji Edukacji Narodowej, (w tomie: Matematyka XVIII wieku, XIII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Kołobrzeg 17-21 maja 1999, pod redakcją Stanisława Fudalego, Uniwersytet Szczeciński, Materiały, Konferencje Nr 51, 2000), 241-275. [79] Simon Lhuillier i jego podręczniki, Matematyka 1 (2000), 3-11. [80] O kole i walcu, czyli π po raz pierwszy, Matematyka 2 (2000), 74. [81] O kole, kuli i walcu, czyli π po raz drugi, Matematyka 3 (2000), 135-136. [82] O kole po chińsku, czyli π po raz trzeci, Matematyka 4 (2000), 203-204. [83] Indie, czyli π po raz czwarty, Matematyka 5 (2000), 266-267. [84] Osiemnastowieczne popisy z matematyki, Matematyka 6 (2000), 324-330. [85] Wrocławska matura z 1868 roku, Matematyka 6 (2000), 14-16 (wkładka). [86] Kilka starych zadań z matematyki, Matematyka w Szkole (Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów) 4 (2000), 30-32. [86a] Kilka starych zadań z matematyki Matematyka w Szkole (Czasopismo dla nauczycieli szkół średnich) 7 (2003), 27-29. [87] Islam, czyli π po raz piąty, Matematyka 1 (2001), 12-13. [88] Europejskie początki - π po raz szósty, Matematyka 2 (2001), 72-73. [89] Koszty reformy edukacji w XVIII wieku, Matematyka 2 (2001), 79-81. [90] π po raz siódmy - konstrukcja Viety, Matematyka 3 (2001), 140. [91] π po raz ósmy - ludolfina, Matematyka 4 (2001), 205. [92] Stare polskie zadania z matematyki, Wydawnictwo NOWIK. Opole 2000. str.152. ISBN 83-87631-27-2 [93] (wspólnie z Władysławem Narkiewiczem) Zenon Borewicz (1922-1995),Wiadomości Matematyczne 36 (2000), 65-72. [94] Uniwersytet Wileński. ADDENDA ET CORRIGENDA, Wiadomości Matematyczne 36 (2000), 194-201. [95] Schyłek życia Jana Śniadeckiego w świetle korespondencji, Wiadomości Matematyczne 37 (2001), 47-61. Hasła autorskie w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN: [96] Algebra, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1 (2001), 368-370. [97] Algebra liniowa, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1 (2001), 371-372. [98] Algebraiczne równanie, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1 (2001), 373-374. [99] Arytmetyka, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 2 (2001), 352-353. [100] Ciało, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 5, 189. [101] Galois teoria, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 9 (2002), 503. [102] Jednoznaczność rozkładu, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 12. [103] Kalendarium historii matematyki (wspólnie z hasłem: Matematyka A. Białynickiego-Biruli) Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 14. [104] Liniowe przekształcenie, tom 15. [105] Liniowa przestrzeń, tom 15. [106] Niezmienników teoria, tom 18. [107] Pierścień, tom 21, 14-15. [108] Pierwiastniki, tom 20. [109] Równanie, tom 23. [110] Układ równań, tom 28. [111] Układ równań liniowych, tom 28. [112] Ułamek, tom 28. [113] Ułamek łańcuchowy, tom 28. [114] Wielomian, tom 29. [115] Wyznacznik, tom 30. Inne hasła w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN: [116] 38 haseł w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (tomy 5-30) [117] Algebra w czasach Gaussa (w tomie pod red. W.Więsława i Włodzimierza Odyńca: Matematyka czasów Gaussa - XIV Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Zielona Góra, 2001), 163-174. [118] Analiza matematyczna w Polsce w I połowie XIX wieku (w tomie pod red. W.Więsława i Włodzimierza Odyńca: Matematyka czasów Gaussa - XIV Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Zielona Góra, 2001), 175-190. [119] Geometry in Poland in XV-XVIII Centuries (w tomie: Mathematics throughout the ages, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 17, PROMETHEUS, Prague 2001), 51-66. [120] Mathematics at Polish Universities (Cracow and Vilnius) in the XVIII century (w tomie: Mathematics throughout the ages, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 17, PROMETHEUS, Prague 2001), 101-121. [121] Old Algebraical Treatises (w tomie: Mathematics throughout the ages, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 17, PROMETHEUS, Prague 2001), 21-36. [122] Squaring the Circle in XVI-XVIII Centuries (w tomie: Mathematics throughout the ages, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 17, PROMETHEUS, Prague 2001), 7-20. [123] Polská Matematická Společnost (Polskie Towarzystwo Matematyczne), Pokroky Matematiky, Fizyki& Astronomie, vydává Jednota Českých Matematiků, (2) 46/2001, tłum. Alena Šolcova, 171-172. [124] My teaching the history of mathematics at the Wrocław University (Tea-COM Conference, Prague, 27-20 VIII 2000), Manuskripte zur Chemiegeschichte & TeaComNews, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Heft 10 (2000), 33-38. [125] Beginnings of the Calculus - the First Published Books (w tomie: Mathematics throughout the ages, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 17, PROMETHEUS, Prague 2001), 214-220. [126] Adrian z Metzu - π po raz dziewiąty, Matematyka 5 (2001), 270-271. [127] Christian Huygens - π po raz dziesiąty, Matematyka 6 (2001), 328-329. [128] Wzór Viety - π po raz jedenasty, Matematyka 1 (2002), 13-14. [129] O Fermacie jeszcze raz, Matematyka 2 (2002), 120. [130] Polskie wątki - π po raz dwunasty, Matematyka 2 (2002), 70-71. [131] π po raz trzynasty - John Wallis, Matematyka 3 (2002), 137-139. [132] Euler i jego kwadratury - π po raz czternasty, Matematyka 4 (2002), 201-202. [133] Wiersz o trójkącie, Matematyka 4 (2002), 268. [134] π po raz piętnasty - pierwsze wyniki jakościowe, Matematyka 5 (2002), 265-266. [135] Słynne wzory - π po raz szesnasty, Matematyka 6 (2002), 334-335. [136] Rekordy - π po raz siedemnasty, Matematyka 1 (2003), 11-13. [137] Ułamki łańcuchowe - π po raz osiemnasty, Matematyka 2 (2003), 82-83. [138] Ferdinand Lindemann - π po raz dziewiętnasty, Matematyka 3 (2003), 139-140. [139] Igła Buffona - π po raz dwudziesty, Matematyka 4 (2003), 203-204. [140] Magia wzorów - π po raz dwudziesty pierwszy, Matematyka 5 (2003), 265-266. [141] Koła w zeszycie - π po raz dwudziesty drugi, Matematyka 6 (2003), 326-328. [142] Czego jeszcze nie wiemy - π po raz dwudziesty trzeci, Matematyka 1 (2004), 7-8. [143] Słynne traktaty algebraiczne (w tomie: Matematyka czasów Weierstrassa - XV Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, pod redakcją Stanisława Fudalego, Szczecin 2002), 113-124. [144] Algebra za czasów Weierstrassa (w tomie: Matematyka czasów Weierstrassa - XV Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Szczecin 2002), 63-73. [145] Samuelowi Dicksteinowi w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin (w tomie: Matematyka czasów Weierstrassa - XV Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, pod redakcją Stanisława Fudalego, Szczecin (2002), 143-148. [146] Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza, Wiadomości Matematyczne 38 (2002), 139-177. [147] Quadratura circuli in XV-XVIII centuries, Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Fachsektion Geschichte der Mathematik, Sektionstagung in Zingst, 7-11 V 2001 (w druku) [148] Mierzenie pojemności beczek (w tomie: Algorytmy w dziejach matematyki, materiały XVI Szkoły Historii Matematyki, Turawa, 14-18 maja 2002 r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 31, Opole 2003), 201-214. [149] Od pomiaru koła do wyznaczania π (w tomie: Algorytmy w dziejach matematyki, materiały XVI Szkoły Historii Matematyki, Turawa, 14-18 maja 2002 r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 31, Opole 2003), 215-247. [150] Kwadratura koła - początki, NiM (Nauczyciele i matematyka), nr 42 (2002), 2-7. [151] Geometria trójkąta, NiM (Nauczyciele i matematyka), nr 44 (2002), 7-11. [152] XVth School on the History of Mathematics: Mathematics in the Times of Weierstrass [informacja o konferencji i tablicy pamiątkowej w Wałczu], Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, No. 74, Juni 2002, Leipzig, 98-99. [153] 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Matematyka 2 (2003), 76-80. [154] Wileńskie peregrynacje. Tajemnice archiwów wileńskich, Przegląd Uniwersytecki. Uniwersytet Wrocławski nr 7/8 (88/89) lipiec, sierpień 2003, 20-23. [155] Teaching of mathematics at Jesuits Academy in Wratislavia in XVIII century, Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften. (Wege zu Adam Ries. Tagung zur Geschichte der Mathematik. Erfurt 2002), Heft 43 (2004), 417-426. [156] Mathematica Wratislaviensis – some historical remarks (w tomie: Proceedings of the Sixth Conference Function Spaces, Wrocław, 3-8 September 2001, World Scientific 2003), 30-38. [157] Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza. Personalia, Wiadomości Matematyczne 39 (2003), 117-149. [158] Dawna matematyka wrocławska (w tomie: Almanach Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław (b. r.) [2002]), 57-64. [159] How much wine can be in a barrel? (w tomie: Mathematik im Fluss der Zeit, Tagung zur Geschichte der Mathematik in Attendorn/Neu-Listernohl (28.5. bis 1.6.2003), herausgegeben von Wolfgang Hein und Peter Ulrich. Algorismus, Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, herausgegeben von Menso Folkerts, Heft 44. ERV Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg 2004. ISBN 3-936905-02-9), 143-153. [160] Początki grup abelowych (w tomie: Matematyka abelowa - w dwóchsetlecie urodzin Nielsa Henrika Abela (1802-1829), XVII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Nowy Sącz 9-13 czerwca 2003. Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Więsława, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2004), 55-60. [161] Twierdzenie Ruffiniego-Abela (w tomie: Matematyka abelowa - w dwóchsetlecie urodzin Nielsa Henrika Abela (1802-1829), XVII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Nowy Sącz 9-13 czerwca 2003, Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Więsława, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2004), 49-54. [162] Mathematicians of Bohemia, Moravia and Silesia in XVII-XVIII centuries (w tomie: Mathematics throughout the ages II, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 25, PROMETHEUS, Prague 2004), 7-22. [163] Exempla mensurae capacitatis cuparum (w tomie: Mathematics throughout the ages II, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 25, PROMETHEUS, Prague 2004), 23-40. [164] Two Abel's theorems (w tomie: Mathematics throughout the ages II, Research Centre for the History of Sciences and Humanities, History of Mathematics, volume 25, PROMETHEUS, Prague 2004), 41-49. [165] Matematycy Societatis Jesu na Litwie i obrzeżach Rzeczypospolitej w XVII-XIX wieku (w tomie: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Pod redakcją naukową Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2004), 269-320. [166] Cyfry rzymskie, Matematyka w Szkole (Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów) 24, marzec-kwiecień 2004, 30-32. [167] Algebra w XX wieku. Rys historyczny, Wiadomości Matematyczne 40 (2004), 35-65. [168] Listy Wacława Sierpińskiego do Stanisława Ruziewicza, Wiadomości Matematyczne 40 (2004), 139-168. [169] Nieznany rękopis Jana Śniadeckiego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 49 (2004), nr 3-4, 167-196. [170] Quatercentenary François Viete's death (w tomie: European mathematics in the last centuries. Lectures presented at the conference held at Będlewo, 26-30 April 2004. Edited by Witold Więsław, Wrocław 2005) 149-159. [171] Franciscus Vieta - co po nim pozostało? (w tomie: Sławne dzieła matematyczne i rocznice, materiały XVIII Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Białystok-Supraśl, 31 maja - 4 czerwca 2004, Redaktor naukowy Witold Więsław, Białystok 2005), 189-202. [172] Nieznane mowy Jana Śniadeckiego z lat 1784-1785, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50 (2005), nr 3-4, 149-181. [173] Znaczenie historii w nauczaniu matematyki (na płycie CD: XVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, 8-10 września 2004, Białystok. Materiały pokonferencyjne. ISBN 83-88396-49-8), 1-17. [174] Pierre de Fermat, Matematyka 5 (2005), 260-265. [175] Blaise Pascal (1623-1662) - nie tylko matematyk, Matematyka 6 (2005), 324-328. [176] Nieznane rękopisy i notatki Jana Śniadeckiego w Archiwum Historycznym Wilna, Roczniki Biblioteczne 50 (2006), 167-177. [177] Leonhard Euler (1707-1783) – tytan pracy, Matematyka 6 (2006), 322-331. [178] Mickiewiczowskie archiwalia w Wilnie, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV, Folia 39 (2006), 209-218. [180] Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza. Archiwalia, Wiadomości Matematyczne 42 (2006), 143-166. [181] W sprawie listu Stanisława Augusta do Eulera, Wiadomości Matematyczne 42 (2006), 175-176. [182] Kryminalistyczne i medyczne ekspertyzy Jędrzeja Śniadeckiego, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 69 (2006), zeszyt 1-2, 61-66. [183] Akademia Zamojska (1594-1784) (w tomie: Wokół Bernoullich, Materiały z XIX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Zamość 6-10 czerwca 2005, pod redakcją Witolda Więsława, Politechnika Lubelska, Lublin 2006), 11-15. [184] Pierwsze polskie teksty z rachunku prawdopodobieństwa (w tomie: Wokół Bernoullich, Materiały z XIX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Zamość 6-10 czerwca 2005, pod redakcją Witolda Więsława, Politechnika Lubelska, Lublin 2006), 101-108. [185] Jana Śniadeckiego Rachunek Zdarzeń i Przypadków Losu z roku 1790 (w tomie: Wokół Bernoullich, Materiały z XIX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Zamość 6-10 czerwca 2005, pod redakcją Witolda Więsława, Politechnika Lubelska, Lublin 2006), 109-129. [186] Joseph Louis Lagrange (1736-1813) – kontynuator Eulera, Matematyka 8 (2006), 451-456. [187] Jan Śniadecki (1756-1830) ― nie tylko matematyk, Matematyka 10 (2006), 579-589. [188] Jan Śniadecki ― rektor Uniwersytetu Wileńskiego (w tomie: Jan Śniadecki 1756-1830, 250 rocznica urodzin. Materiały konferencyjne. Żnin 2006), 29-49. [189] Prace magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Wileńskim w XIX wieku, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52 (2007), nr 3/4, 241-262. [190] Paolo Ruffini (1765-1822) – matematyk i lekarz, Matematyka 3 (2007), 131-138. [191] Jan Śniadecki (1756-1830) ― uczony, mąż stanu, patriota, Antiquitates Mathematicae 1 (2007), 173-197. [192] Ułamki egipskie – uzupełnienie, Matematyka 3 (2007), 142-143. [193] historia algebry w pigułce, Matematyka 3 (2007), 138, 148, 155, 159, 166, 185, 188. [194] Carl Friedrich Gauss (1777-1855) –mistrz spokojnej pracy, Matematyka 6 (2007), (332), 323-329. [195] Matematyka polska epoki Oświecenia, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007, str. 360. ISBN 987-83-88839-29-0. [196] Matematyka Hoene-Wrońskiego i jego czasów (w tomie: Hoene-Wroński. Życie, matematyka i filozofia, IM PAN, Warszawa 2008), 38-54. [197] Podręczniki arytmetyki i algebry w Polsce w XVIII wieku, Matematyka 1 (2008), 12 – 22. [198] Prace Leonharda Eulera z algebry, Antiquitates Mathematicae 2 (2008), 121 – 132. [199] Prace Leonharda Eulera o kwadraturze koła i liczbie π, Antiquitates Mathematicae 2 (2008), 133 – 142. [200] Évariste Galois (1811–1832) – błysk meteoru, Matematyka 2 (2008), 67-73. [201] Joseph Liouville (1809–1882) – odkrywca liczb przestępnych, Matematyka 6 (2008), 323-329. [202] Carl Weierstrass (1815–1897) – mistrz analizy, Matematyka 8 (2008), 451– 457. [203] Arthur Cayley (1821–1895) – matematyk wszechstronny, Matematyka 10 (2008), 579 – 585. [204] Charles Hermite (1822–1901) – nie tylko przestępność e, Matematyka 1 (2009), 3–10. [205] Leopold Kronecker (1823–1891) – wybitny legniczanin, Matematyka 2 (2009), 67 – 74. [206] Seminarium Nauczycielskie w Wilnie (1803–1832), Studia Matematyczne Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 11 (2009), 79 – 95. [207] Trygonometrya kulista Jana Śniadeckiego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 54 (2009), Nr 1, 29 – 36. [208] Julian Bayer (1806–1872) i jego prace z teorii liczb, Antiquitates Mathematicae 3 (2009) (w druku) [209] Zygmunt Rewkowski (1807–1893) – vitae pars prima, Antiquitates Mathematicae 3 (2009) (w druku) [210] Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu (w tomie: Polacy z nauce, cywilizacji i gospodarce świata. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2009 (w druku)