Zainteresowania naukowe

Dydaktyka, historia, podstawy i metodologia matematyki.

Ważniejsze publikacje

  • Artykuły w czasopiśmie "Matematyka"
  • "Pedagogika w pokoju nauczycielskim" pod red. K. Kru-szewskiego, WSiP W-wa, 2000