Rada Interesariuszy Zewnętrznych

W skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych, której przewodniczy dr Przemysław Klusik, a której zadaniem jest dostosowanie naszego programu studiów do stale zmieniających się potrzeb rynku pracy, wchodzą zarówno pracownicy Instytutu Matematycznego jak i przedstawiciele biznesu:

  • Krzysztof Samotij – wieloletni prezes Funduszy Inwestycyjnych Arka,
  • dr Szymon Mercik – BZ WBK,
  • Magdalena Radwańska – Bank Millenium,
  • dr Paweł Kawa – aktuariusz z Halley,
  • dr Łukasz Wojakowski - programista.