XXVIII Matematyka bez granic

21 IV odbędzie się wycieczka nagrodowa zwycięskich klas XXVIII konkursu Matematyka bez granic - Junior do Strzelina (4a SP 3 i 6c SP 76). W programie jest wizyta w aquapqrku "Granit". 8 VI odbędzie się wycieczka nagrodowa zwycięzców w kategorii GM (kl. IIIf z Gimn. 13 Wrocław) do Parku Trampolin Go Jump, a 13 VI - zwycięzców w kategorii LO (klasa Id z III LO Wrocław) do Poznania. Szczegółowy plan jest tutaj.

Omówienie wyników XXVIII edycji międzynarodowego konkursu Matematyka bez granic w regionie dolnośląsko-opolskim odbędzie się na seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność 3 IV (junior) i 10 IV (senior) o godz. 17:15 w sali 601 IM UWr. Wtedy będą przyjmowane ewentualne reklamacje. Zadania są tutaj.

1 rok temu