Wystawa na Wieży

20 III o godz. 13 w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na Wieży Matematycznej w Gmachu Głównym UWr odbędzie się wernisaż wystawy Macieja Lose Sol omnia regit, poświęconej zegarom słonecznym.

Wystawa prezentuje kolekcję 87 zegarów słonecznych i obiektów pokrewnych ze zbiorów rodzinnych. Będzie można zobaczyć m.in.:

 • zegar słoneczny wykonany dla Wrocławia ok. 1705 roku przez zegarmistrza króla Jerzego I Hanowerskiego,
 • zegar podwójny-horyzontalny z projekcją stereograficzną sfery niebieskiej z ok. 1630 roku,
 • rzadki zegar typu Le Roy zaopatrzony w miniaturową linię południkową, z zegarem księżycowym maskującym znajdujący się poniżej herb króla Francji,
 • zegary słoneczne dla tropikalnych i północnych szerokości geograficznych, w tym renesansowy szwedzki kamienny zegar wielokrotny z 11 tarczami,
 • zbiór angielskich zegarów poziomych z XVII i XVIII wieku ilustrujący rozwój techniki i ciągłość tradycji londyńskich mistrzów,
 • unikatowy zegar wykonany ok. 1680 roku dla londyńskiej diaspory żydowskiej, służący do przeliczania godzin astronomicznych na nierówne,
 • piękne przenośne zegarki paryskie typu Butterfielda,
 • późnorenesansowy zegar poziomy wykonany dla rezydencji przodków Jane Austen, autorki „Dumy i uprzedzenia”,
 • dipleidoskop pozwalający przy odpowiedniej kalibracji wyznaczyć moment południa z dokładnością do jednej sekundy,
 • precyzyjne heliochronometry, zegary pierścieniowe, pochyłe, dyptykowe, równikowe,
 • zegar z armatką.

Internetowy katalog prezentowanych zegarów zawierający szczegółowe opisy oraz dane na temat typów zegarów, twórców i indywidualnych, nierzadko fascynujących, historii jest tutaj.

 

4 miesiące temu