Wykład Kate Juschenko

 16 IX w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędzie się w IM UWr wykład popularnonaukowy laureatki nagrody im. Kamila Duszenki  za rok 2016 - Kate Juschenko z Northwestern University, USA. Nagroda w wysokości 3000 EUR została jej przyznana za prace wiążące geometryczne, analityczne i probabilistyczne aspekty teorii grup, a w szczególności za znalezienie – wspólnie z N. Monodem – skończenie generowanych średniowalnych grup prostych. Pełna wersja strony poświęconej Nagrodzie jest tutaj.

11 miesięcy temu