Wstęp do biomatematyki

26 IX w IM UWr odbędzie się cykl zajęć dla licealistów z klas o profilu biologiczno-fizycznym Matematyka w biologii. Pokazy, ćwiczenia i warsztaty prowadzą: Grzegorz Karch, Andrzej Dąbrowski i studenci matematyki.

4 miesiące temu