Warsztaty sorobanu na WSM

2 X w IM UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych warsztaty rachowania na sorobanie dla uczniów poprowadzą mistrz Kenichi Ishido i jego uczniowie. Zajęcia w grupach ok. 25 -osobowych odbędą się co godzinę od 9 do 14 (niezależnie w dwóch salach, czyli po 50 uczniów). Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mejlowe na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl.

2 miesiące temu