Szkoła Matematyki Poglądowej

W dniach 25-29 VIII w Woli Duckiej odbędzie się LVI Szkoła Matematyki Poglądowej nt. "Matematyzacja, czyli jak podejść problem z matematycznej strony" z udziałem studentów IM UWr.

1 rok temu