Stypendia dla przyjętych na I rok

Do 27 VII tegoroczni maturzyści z małych miejscowości Dolnego Śląska (poniżej 20 000 mieszkańców) mogą starać się o Stypendium Pomostowe na pierwszy rok studiów dziennych w wysokości 500 zł miesięcznie. Przy rekomendowaniu kandydatów brane są pod uwagę zarówno wyniki w nauce, jak i dochód na członka rodziny. Szczegółowe zasady konkursu oraz wzory wniosku i załączników dostępne są tutaj.

1 rok temu