Spotkania Matematyczne

24 III o godz. 13:00 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład nt. "Siła logicznego myślenia" wygłosi prof. Zbigniew Marciniak (WMIM UW). Tematyka będzie dostępna dla szerokiej publiczności (poczynając od uczniów szkół podstawowych po dorosłych pasjonatów matematyki).

6 miesięcy temu