Seminarium olimpijskie

12 I odbędą się w IM UWr zawody II stopnia XIV edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów (sala HS), a także posiedzenie seminarium olimpijskiego dla nauczycieli. Zajęcia poprowadzi Jarosław Wróblewski. Udział w nich jest bezpłatny.

1 rok temu