Rocznica Marca'68

13 III o godz. 12:15 (s. 119 II) odbędzie się otwarta Rada Wydziału Matematyki i Informatyki poświęcona 50. rocznicy wydarzeń Marca'68 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr.
W galerii Pod Hugonem IM UWr można się zapoznać z uchwałą Rady Wydziału z 15 marca 1968 potępiającą represje wobec protestujących studentów. Uchwała ta była ważnym, bo dość wyjątkowym, głosem wrocławskiego środowiska akademickiego w czasie wydarzeń marcowych (patrz też tutaj).

 

10 III o godz. 15 we wrocławskim Muzeum Etnograficznym (ul. Traugutta 111/113) odbędą się:

  • otwarty wykład „Wokół pamięci Marca’68. Pokolenie, emigracja, tożsamość polsko-żydowska” – Marcin Starnawski (Dolnośląska Szkoła Wyższa), autor książki "Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia Marca’68",
  • debata z udziałem emigrantów marcowych z Izraela i Szwecji i uczestnika protestów studenckich we Wrocławiu (m. in. Amalii Reisenthel, Leopolda Sobela, Mieczysława Rozenta i Branley'a Zeichnera - studenta matematyki na UWr; prowadzenie – Tamara Włodarczyk),
  • finisaż wystawy „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970”,
  • koncert zespołu „Klezmerado” z Wałbrzycha.

Wspomnienia Bralka Zeichnera z czasów studenckich można przeczytać tutaj.

8 III o godz. 11 w auli Instytutu Historycznego UWr (ul. Szewska 49) odbędzie się spotkanie - konferencja nt. "Marzec'68 - Okruchy pamięci".

   

10 miesięcy temu