Olimpiada Matematyczna

W dniach 9 - 10 II w godz. 9-14 odbędą się w IM UWr zawody okręgowe LXIX Olimpiady Matematycznej. W piątek 9 II o godz. 16:00 w sali WS odbędzie się tradycyjna "Herbatka olimpijska" - spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1 rok temu