Olimpiada Lingwistyczna

W dniach 26-30 VII odbędzie się w Pradze XVI Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna.

 

1 rok temu