Obóz Naukowy OM

Laureatami LXXIV Olimpiady Matematycznej zostali wrocławianie: II stopnia - Antoni Buraczewski, III stopnia - Wojciech Domin (obaj III LO), IV stopnia - Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr). Antoni Buraczewski dostał też nagrodę im. Andrzeja Mąkowskiego za najlepsze rozwiązanie zad. 3 oraz został zawodnikiem rezerwowym na I Międzynarodowy Letni Obóz Matematyczny w Pekinie w dniach 18 VI - 4 VII i LXIV Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, która odbędzie się w Chibie (Japonia) w dniach 4–13 VII. Wojciech Domin weźmie udział w dniach 4-17 VI w Obozie Naukowym OM w Mszanie Dolnej, w dniach 18-21 VI w Wiedniu (Austria) w Czesko-Austriacko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych oraz w dniach 21-27 VIII w Strečnie (Słowacja) w XVII Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej.

2 miesiące temu