Spotkania Geometryczne

9 miesięcy temu

9 VI o godz. 12:45 w IM UWr (sala HS) w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład nt. Nożyczkowa równoważność figur wygłosi Karolina Filistyńska (IM UWr).

Spotkania Matematyczne

9 miesięcy temu

8 VI o godz. 10:15 w IM UWr (sala EM) w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład nt. Szacowanie długości elipsy wygłoszą Jakub Nowak i Karolina Kończak (IM UWr).

Konkurs "Delty"

9 miesięcy temu

Do 31 V można wziąć udział w konkursie miesięcznika "Delta". Wystarczy krótko, lekko i przyjemnie odpowiedzieć na pytanie "Co to jest XYZ?", gdzie XYZ to może być temperatura, liczba, komputer, funkcja, sztuczna inteligencja itp.

Muzyka matematyki

9 miesięcy temu

26 V w IM UWr (sala HS) o godz. 10:15 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych zapraszamy na wykład Anny Hnat (IM UWr) nt. "Matematyka w skalach muzycznych, rytmach i budowie utworów".

Laureaci OIG

9 miesięcy temu

Laureatami XII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów zostali uczniowie z Wrocławia: I stopnia - Antoni Buraczewski z SP 107, II stopnia - Zuzanna Kiczak z GM 49 oraz Łukasz Świszcz i Krzysztof Nowak z GA PWr, III stopnia - Marcel Szelwiga z GM 14. Drużyna GA PWr zajęła II miejsce w zawodach zespołowych. Gratulujemy!

Sukces biegaczy z WMI

9 miesięcy temu

W rozegranym 19 V VI Biegu firmowym (sztafeta 5 x 5 km) reprezentacja Wydziału Matematyki i Informatyki UWr w składzie: Artur Korzeń (Plastyczna), Grzegorz Plebanek (IM), Tadeusz Pezda (IM), Andrzej Łukaszewski (II), Artur Kraska (II) zajeła 22 miiejsce na 1369 startujących drużyn.

Wycieczka nagrodowa DMM

9 miesięcy temu

20 V odbędzie się wycieczka nagrodowa zwycięskich klas Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategoriach SP i LO na Szczeliniec Wielki.

Noc Muzeów

1 rok temu

19 V odbędzię się we Wrocławiu kolejna Europejska Noc Muzeów. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny.

Spotkania Matematyczne

9 miesięcy temu

19 V w IM UWr (sala HS) o godz. 10:15 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych zapraszamy uczniów gimnazjów i liceów na pokaz "Nie taki robot straszny, jak go malują" prowadzony przez studentów PWr Weronikę Chmiel (WE) i Pawła Strońskiego (WCh).

Spotkania matematyczne dla SP

9 miesięcy temu

12 V w IM UWr (sala HS) o godz. 10:15 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład dla uczniów szkół podstawowych nt. "Matematyka wokół nas" wygłosi Agata Hoffmann (IM UWr).

Zmarł Aleksander Janicki

9 miesięcy temu

11 V o godz. 12 na Cmentarzu Grabiszyńskim odbędzie się msza żałobna i pogrzeb Aleksandra Janickiego - profesora emerytowanego UWr. Zajmował się analizą funkcjonalną, równaniami różniczkowymi i metodami komputerowymi w modelowaniu stochastycznym. Prywatnie był wielkim miłośnikiem i propagatorem muzyki Liszta..

Konkurs "O laur Hugona"

1 rok temu

8 V w SP 5 Wrocław (dawne GM 1) im. Hugona Steinhausa rozegrany bedzie finał XII edycji konkursu O Laur Hugona. Wykład popularnonaukowy dla finalistów nt. "Chińskie twierdzenie o resztach" wygłosi Piotr Borodulin-Nadzieja.

Matematyczne rocznice

9 miesięcy temu

30 IV wypadła 241. rocznica urodzin Księcia matematyków - Karola Gaussa oraz 102. rocznica urodzin amerykańskiego matematyka, ojca sztucznej inteligencji - Clauda Shannona. Z tej okazji Google przygotował okolicznościowe doodle: gaussowski i shannonowy.

Przywrócona pamięć?

1 rok temu

Uchwałą z 26 IV Rada Miejska Wrocławia nadała prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu - pierwszemu rektorowi UWr i PWr - tytuł honorowego obywatela miasta, a 10 V Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił skandaliczną decyzję wojewody dolnośląskiego o odebraniu Kulczyńskiemu patronatu nad bulwarem na Wyspie Piasek jako osobie niegodnej upamiętnienia.

Laureaci OI

9 miesięcy temu

Zwycięzcą XXV Olimpiady Informatycznej został Anadi Agrawal z XIV LO Wrocław. Weźmie udział w Miedzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej. Laureatami OI zostali też: Mateusz Rzepecki, Mateusz Orda, Dawid Ignasiak i Adam Morawski z III LO Ww oraz Tomasz Ponitka, Cezary Bednarz i Hubert Obrzut z XIV LO Ww.

Strony