LXX Olimpiada Matematyczna

W dniach 8-9 II odbędą się zawody II stopnia LXX Olimpiady Matematycznej. Na 57 uczniów zakwalifikowanych w okręgu wrocławskim aż 46 pochodzi z Wrocławia. Reprezentują oni następujące szkoły: III LO (15 osób), XIII LO (1 osoba), XIV LO (10 osób), XXIV LO (1 osoba), LA PWr (12 osób), LO Ekola (1 osoba), GM 26 (2 osoby), GA PWr (3 osoby) i SP 107 (1 osoba).

2 lata temu