Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2018/19 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego planuje otworzyć wymienione niżej międzyszkolne kółka matematyczne. Odpłatność za semestr zajęć wynosi 200 zł (32 godziny lekcyjne) lub 30 zł za pojedyncze zajęcia. Rejestracja rozpocznie się 1 IX za pomocą formularza on-line. Aktualne listy zgłoszeń będą wywieszone tutaj. Kółka będą otworzone, jeśli zbierze się grupa co najmniej 12 osób. O tym fakcie zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani mejlem. Wtedy zostaną też ustalone daty spotkań na cały semestr. Zajęcia zaczną się w październiku. Na razie dla większości kółek zaproponowaliśmy terminy sobotnie ze względu na uczniów spoza Wrocławia, ale jeśli uzbiera się grupa "wrocławska", dodatkowe zajęcia mogą zostać uruchomione także w dni powszednie. Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM).

Kółka szkolne. W FMW można także zamawiać zajęcia dla uczniów z jednej szkoły. Mogą to być zajęcia semestralne lub kilku- albo jednokrotne. Warunkiem jest zgłoszenie grupy co najmniej 12 osób. Wówczas miejsce, termin i tematyka zajęć są ustalane indywidualnie. Nauczyciele/Rodzice mogą zamawiać takie zajęcia, pisząc na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl.

 

W roku szkolnym 2018/19 planujemy otworzyć następujące kółka:

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (klasy VII-VIII SP i III GM)
  przygotowuje do udziału w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów
  prowadzący: Stanisław ŁAPICKI (absolwent III LO, student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  odpłatność: 200 zł/sem lub lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
     
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (LO i gimnazjaliści startujący w OM)
  prowadzący:
  Grzegorz CIESIELSKI, Michał SZACHNIEWICZ (absolwenci III LO Wrocław, studenci ISIM)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00

 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (szkoła podstawowa kl. III, IV, V)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (szkoła podstawowa kl. VI, VII, VIII)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (3 GM i LO)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
   
 • Klub miłośników shogi
  prowadzący:
  Wojciech JEDYNAK (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  terminy: 2 soboty w miesiącu godz. 11:00-14:00
  22.09 (bezpłatne zajęcia pokazowe)
  06.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12, 15.12, 12.01, 19.01
   
 • Klub Miłośników Geometrii (przygotowanie do konkursów GM i LO)
  prowadzący: Stefan MIZIA (nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   
 • Matematyczne origami
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   
 • Strategiczne gry planszowe
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   

Kurs "Matematyka dla Myślących" przewidziany jest dla uczniów zaniedbanych matematycznie przez szkołę. Jego celem jest przestawienie się na inny typ zadań - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Przy okazji można przekonać się, że matematyka wcale nie musi być nudna, a jej uczenie się wcale nie polega na odtwarzaniu wyuczonych wzorów. Rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Pokazują, że matematyka jest ciekawa, mądra, wciągająca i potrzebna. W szczególności zajęcia przeznaczone dla licealistów skierowane są do tych, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Szkoła przygotuje w tej chwili głównie do zdania matury, ale ta wiedza, a zwłaszcza wymagane umiejętności są dalece niewystarczające, by poradzić sobie bez stresów z matematyką na uczelni. Aby zawczasu zapracować na sukces na studiach, a przy okazji powtórzyć systematycznie wiadomości przed maturą, warto wziąć udział w tym kursie. Szczegółowy program kursu dla LO znajduje się tutaj. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.

 

odpłatność

Pierwsze zajęcia w semestrze mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela. 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

 

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: