Konkurs na prace doktorskie

Do 15 IV można składać prace do V edycji konkursu o nagrodę Politechniki Łódzkiej im. prof. Urszuli Ledzewicz. Prace doktorskie poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dyscyplinach powinny mieć przewód doktorski na polskiej uczelni zamknięty między 1 I 2021 a 10 IV 2023. Nagrodą jest 12000 zł.

3 miesiące temu