Seminarium WMI UWr

Po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Kolejne posiedzenie odbędzie się 18 IX o 14.00 w sali WS IM UWr. Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - laureatka nagrody im. Kamila Duszenki 2016 wygłosi odczyt 'Cycling amenable groups and soficity'. Przed wykładem o godz. 13.30 dziekan zaprasza na kawę i ciasto do pokoju 311).

 

abstract:
KJ will give introduction to sofic groups and discuss a possible strategy towards finding a non-sofic group. She will show that if the Higman group were sofic, there would be a map from Z/Zp to itself, locally like an exponential map, satisfying a rather strong recurrence property. The approach to (non)-soficity is based on the study of sofic representations of amenable subgroups of a sofic group.

 

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa sie dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW).

Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Poprzednie posiedzenia

  1. 25 IV 2017 prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
  2. 30 V 2017 prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
  3. 18 IX 2017 Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
  4. prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) -
  5. prof. Grzegorz Karch (IM UWr) -
6 miesięcy temu