Mecze Matematyczne

Dolnośląskie Mecze Matematyczne w kategorii szkół podstawowych wygrała SP 3 Wrocław, w kategorii gimnazjów - GA PWr Wrocław, a w kategorii liceów - III LO Wrocław. W rozgrywkach nadfinałowych zwyciężyli: w kategorii SP - reprezentacja Pomorza - Gdańska Autonomiczna SP, a w pozostałych - Dolnoślązacy. Wyniki rozgrywek są tutaj. Dla uczestników tegorocznych rozgrywek przygotowano imienne dyplomy wydawane przez szkołę.

1 rok temu