Kurs kolonijny

25 III w IM UWr odbędą się ostatnie zajęcia kursu wychowawców kolonijnych oraz egzamin teoretyczny.

1 miesiąc temu