Kurs kolonijny

22 IV odbędzie się egzamin praktyczny po kursie wychowawców kolonijnych organizowanym przez IM UWr.

2 miesiące temu