Kurs "Dyskalkulia"

Do 30 V przyjmowane zą zgłoszenia do VI edycji kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie. Zajęcia odbędą się w terminach 26-30 VI i/lub 1-4 VII w godz 9-16 (8 godzin dydaktycznych dziennie). Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Opłata za kurs wynosi 300 zł. Szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze mogą otrzymać faktury, a po zakończeniu zajęć dostają stosowne zaświadczenia. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani będą też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

2 lata temu