Konkurs na prace studenckie

19 X o godz. 10 w sali 25 II UWr odbędzie się finał konkursów na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) napisane na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr. Fundatorem nagród jest Santander Bank Polska. Na konkurs wpłynęło 27 prac. Nominowani do nagrody licencjaci będą prezentowali swoje prace przed studentami i pracownikami Wydziału oraz przedstawicielami sponsora (po 6 osób z każdego Instytutu). Zwycięską pracę magisterską z matematyki przedstawi Szymon Cygan. Zwycięzcy konkursów (w sumie 4 osoby) otrzymają po 3000 zł. Lista nominowanych prac licencjackich jest tutaj.

Przebieg finału

* 10.00 - rozpoczęcie
 * 10.05 - prezentacje najlepszych prac licencjackich i inżynierskich z informatyki
 * 11.35 -przerwa (obrady jury)
 * 11.45 - prezentacje najlepszych prac licencjackich z matematyki
 * 13.15 - przerwa (obrady jury)
 * 13:30 - prelekcja "Cyberbezpieczeństwo w pigułce" (Michał Żyjewski, Santander Bank Polska S.A.)
 * 14.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace licencjackie)
 * 14:10 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace magisterskie)
 * 14.20 - prezentacja najlepszej pracy magisterskiej z informatyki
 * 14.45 - prezentacja najlepszej pracy magisterskiej z matematyki
 * 15.05 - zakończenie

 

9 miesięcy temu