KOMA 2018

19 XI odbędzie się wykład symulacyjny XIV edycji konkursu matematycznego KOMA dla SP i GM. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Pozostałe symulacje wykładów eliminacyjnych dla nauczycieli odbędą się 17 XI na seminarium wyjazdowym w Lewinie Kłodzkim (wszystkie kategorie) oraz 26 XI LO w IM UWr. Eliminacje w poszczególnych kategoriach odbędą się 19 XI, 26 XI i 3 XII.

2 lata temu