Kółka Matematyczne

27 IV w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w IM UWr odbędzie się Matematyka dla MyślącychSENIORÓW (s. 607) i kółko olimpijskie JUNIORÓW (s.601). 11 V są spotkania wszystkich kółęk. Harmonogram do końca semestru jest tutaj.

4 tygodnie temu