Kółka Matematyczne

W IM UWr od poniedziałku do czwartku odbywają się zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych (przygotowanie do olimpiad dla GM i LO). Natomiast kolejne spotkania kółka "Matematyka dla Myślących" (przygotowanie do konkursów matematycznych) odbędą się 6 V (SP, GM, LO).

8 miesięcy temu