Kółka matematyczne

1 IV w IM UWr odbędą się zajęcia wszystkich Międzyszkolnych Kółek Matematycznych (MdM i olimpijskich).

1 miesiąc temu