IX Koala

Do 10 IV przyjmowane są zgłoszenia szkół do IX edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego KoALa. Zawody w szkołach odbędą się 18 IV. Międzyregionalny mecz reprezentacji Dolnego Śląska z Wielkopolską odbędzie się w IM UWr 2 VI, wcześniej zaplanowany jest 1-dniowy trening.

 

2 tygodnie temu