I^3 z Erasmusem

9 XI w ramach seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność w godz. 10:30-14:00 w sali 602 IM UWr odbędą się zajęcia w języku angielskim dla nauczycieli matematyki z programu Erasmus+. W programie:

10:30-12:00 - Małgorzata Mikołajczyk "Disentangling a Triannle - trigonometry in pictures"
12:00-12:30 lunchbreak
12:30-14:00 - Michał Śliwiński "Crazy Frog - doing maths with a spreadsheet"

7 miesięcy temu