Dyskalkulia? Pomocy!

16 V odbędą się ostatnie zajęcia kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (godz. 16-18, sala 601 IM UWr).

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie. W tym roku zajęcia są płatne, cena kursu wynosi 200 zł. Szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani będą też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

5 miesięcy temu