Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniach 21-27 IX odbędzie się XX Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka bez granic". Na Wydziale MI UWr przewidziano Maraton Matematyczny, warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy dla dzieci, młodziezy i dorosłych. Tu jest formularz zgloszeniowy, a tu można sprawdzić aktualny stan rezerwacji.

1 rok temu