Gra miejska "Śladami Kopernika"

22 IV rozegrana będzie we Wrocławiu gra miejska "Śladami Kopernika" przygotowana przez IM UWr. Do udziału mogą zgłaszać się szkoły, które przeprowadzą konkurs matematyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. W grze miejskiej szkołę reprezentują laureaci tych konkursów (patrol 3 lub 4 osobowy, uczniowie GM i LO samodzielnie, a uczniowie klas IV-VI SP z opiekunem, który nie bierze udziału w grze).

Rozpoczęcie gry nastąpi o godz. 10 pod pomnikiem Kopernika w Parku Staromiejskim, a zakończenie o godz. 14 w Instytucie Astronomicznym UWr przy ul. Kopernika 11. Udzial w grze jest bezplatny. Na zakończenie uczestnicy otrzymają cieply posiłek. Zawodnicy poruszają się po mieście na piechotę, używając roweru miejskiego lub komunikacji miejskiej. Niedozwolone jest używanie innych środków transportu. Każdy zawodnik powinien mieć ze sobą całodniowy bilet MPK (lub kartę miejską).

 

Zgłoszenia szkół z krótkim opisem przeprowadzonych konkursów są przyjmowane mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl.

 

terminarz

 • zgloszenia szkół do 17 III 2017
 • przeslanie nazwisk laureatów do 20 III 2017
 • wypełnianie formularza zgłoszeniowego przez kapitanów patroli 1-10 IV 2017
 • gra miejska 22 IV 2017

 

zgłoszone szkoły

 1. SP Lubiąż
 2. SP Smolec
 3. MKM MdM Wrocław SP
 4. GM Lubiąż
 5. GM Ścinawa
 6. GM 12 Wrocław
 7. GM 13 Wrocław
 8. GM 26 Wrocław
 9. GM 48 Wrocław
 10. GM Gimbasket Wrocław
 11. MKM MdM Wrocław GM
 12. V LO Wrocław
 13. X LO Wrocław
 14. XIII LO Wrocław
 15. LO Gimbasket Wrocław
 16. MKM MdM Wrocław LO