1 dzień temu

26 V w IM UWr (sala HS) o godz. 10:15 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych zapraszamy na wykład Anny Hnat (IM UWr) nt. "Matematyka w skalach muzycznych, rytmach i budowie utworów".

1 rok temu

26 V będzie rozegrany finał XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii gimnazjów pomiędzy GM w III LO Lubin i GA PWr Wrocław. Mecze w szkółach podstawowych wygrała po raz trzeci z rzędu SP 3 Wrocław, a w liceach - LA PWr Wrocław. Tu są wyniki rozgrywek.

9 miesięcy temu

26 V w IM UWr w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych  odbędą się ostatnie zajęcie kółka olimpijskiego dla LO (s. 607) oraz kolejne zajęcia kółka lingwistyki matematycznej (s. 606) i klubu shogi (s. 711).

3 dni temu

26 V odbędą się eliminacje internetowe do VIII edycji mistrzostw w analizie danych NOMAD organizowanych przez Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „ Gauss” z PWr. Finał odbędzie się 9 VI.

5 miesięcy temu

W dniach 26-27 V będzie rozegrany we Wrocławiu finał krajowy XV Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowany przez Wydział Matematyki PWr.

1 rok temu

Do 27 V przyjmowane są zgłoszenia do XVI edycji Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej. Uczestnikami mogą być uczniowie (od kl. VII), nauczyciele, studenci i dorośli pasjonaci matematyki. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Zawody odbędą się 9 VI.

1 rok temu

W dniach 2-3 VI w budynku C-13 PWr (Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25) odbędą się  II Mistrzostwa Polski Juniorów w Shogi (dla osób urodzonych po 2000 roku). Towarzyszyć im będzie turniej otwarty.

5 miesięcy temu

Wydział Matematyki i Informatyki UWr oraz Departament Edukacji UM Wrocławia od września 2018 otwierają uniwersyteckie klasy siódme matematyczno-informatyczne w następujących szkołach: SP 3 ul. Bobrza, SP 76 ul. Wandy i SP 107 ul. Prusa. Egzamin wstępny do tych klas odbędzie się w IM UWr 9 VI o godz. 10.

11 miesięcy temu

W dniach 16-20 VI odbędzie się w Lewinie Kłodzkim Letni Obóz Naukowy XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Weźmie w nim udział 100 uczestników.

1 rok temu

Ogłoszono nazwiska laureatów IV edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego Koala. Challenge Dolny Śląsk - Wielkopolska dla GM i LO odbędzie się 21 VI w Poznaniu.

4 miesiące temu

Od 12 do 26 VIII odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan. Nie ma już wolnych miejsc.

3 miesiące temu

W dniach 24-28 VIII w Woli Duckiej (pod Warszawą) odbędzie się LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Analogie.

11 miesięcy temu

Trzecim laureatem nagrody im. Kamila Duszenki został Thomas Koberda z University of Virginia (USA). Nagrodę w wysokości 3000 euro otrzymał za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup.

1 miesiąc temu

Dwie nagrody główne Polskiego Towarzytwa Matematycznego za rok 2017 powędrowały do Wrocławia. Nagrodę im. Banacha otrzymał prof. Krzysztof Bogdan z Wydziału Matematyki PWr, a nagrodę im. Steinhausa - prof. Rafał Weron z Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr. Zostaną wręczone we wrześniu w IM UWr podczas “Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society”.

2 dni temu

W rozegranym 19 V VI Biegu firmowym (sztafeta 5 x 5 km) reprezentacja Wydziału Matematyki i Informatyki UWr w składzie: Artur Korzeń (Plastyczna), Grzegorz Plebanek (IM), Tadeusz Pezda (IM), Andrzej Łukaszewski (II), Artur Kraska (II) zajeła 22 miiejsce na 1369 startujących drużyn.