Zwrot kosztów podróży

Zawodnikom spoza Wrocławia zwracamy koszty podróży na następujących zasadach:

  • przejazd musi nastąpić środkami transportu publicznego, a bilety powinny zostać przesłane do Komitetu Głównego;
  • przejazd powinien być zaplanowany według standardowych stawek, z możliwie największym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżek, w szczególności nie opłacamy przejazdów I klasą ani bez wykorzystania zniżki uczniowskiej;
  • do 20 kwietnia należy wysłać na adres podany niżej bilety oraz zgodę uczestnika lub jego prawnego opiekuna (w wypadku uczniów niepełnoletnich) na zwrot kosztów podróży na wskazane w tej zgodzie konto, najchętniej jedno dla wszystkich zawodników z jednej szkoły. Druk zgody do pobrania u dołu strony.

Adres, na który należy przesłać wymienione dokumenty:

Michał Śliwiński
Komitet Główny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

ZałącznikWielkość
zwrotkosztowf17.pdf178.48 KB