English for Mathematics Teachers 2017

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
tel. na portiernię
71 3757414
sala 602

Zakwaterowanie uczestników zamiejscowych w pokojach gościnnych Instytutu Matematycznego UWr (w dniach 23-29 VI i 2-6 VII) oraz w Domu Studenckim "Dwudziestolatka" (29 VI - 2 VII - 7 min. pieszo od miejsca zajęć).

 

terminarz

  • zgłoszenia: do 31 V 2017 (mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl)
  • wpłaty: I rata do 15 VI, II rata do 30 VI
  • zajęcia: 24 VI - 6 VII 2017

 

odpłatność

Opłata za kurs 120-godzinny wynosi 1200 zł. Można ją wnosić gotówką u kierownika kursu lub przelewem na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "EMT - imię_nazwisko"

Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiązek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem). Dane do faktury należy wcześniej przesłać e-mailem.

 

lista zgłoszonych uczestników

l.p. imię i nazwisko noclegi wpłata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dorota Ciołkiewicz
Jadwiga Dusza
Małgorzata Głowacka
Beata Kossakowska-Szwalek
Jacek Kowal
Krystyna Liszczyńska
Jolanta Mierzejewska-Horbaty
Magdalena Stawicka
Agnieszka Szymańska-Olejniczak
Tymoteusz Zdunek
DS 23-24 i 29-2, 802 24-29.06 i 2-6.07
---
10.1 23-29.06 i 2-6.07,
803 23-29.06 i 2-6.07
DS 23-24 i 29-2, 10.G3 24-29, 804 2-6
10.1 23-29.06
803 23-29.06 i 2-6.07, DS 29-2
---
---
10.G3 24-29, 10.G4 2-6, DS 23-24, 29-2
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

 

plan zajęć

liczba zrealizowanych zajęć: 120                   zostało do realizacji: 0

 

1st session - 24th Jun 2017 (Saturday)

time topic teacher
9:00-10:30 Reading
System of Education in UK
Lesson Plan
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Listening
That is Mathematics
Vocabulary building
Number Sets & Arithmetic Operations
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Use of English
Properties of Opertions
Fun with Maths
Crosswords, Enigma Challenge
Małgorzata Mikołajczyk
14:30-16:00 Discussion
School Day in England
Phonetics
Phonetical Symbols & Stress
Greek Letters

Listening
Zero & One
Olga Mikołajczyk-Łado
16:00-18:30 The Break
18:30-20:00 Workshops
Numbers in Numerical Systems
Problem solving
GCSE exam - Foundation Tier - Numbers
Michał Śliwiński
total 10

2nd session - 25th Jun 2017 (Sunday)

time topic teacher
9:00-10:30 Discussion
Educational System in Poland
Use of English
Arithmetic
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Listening
Young Genius in Tokio
Reading
Raising to Powers
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Phonetics
Reading 
Taxi-cub Numbers
Listening
New Math
Vocabulary building
Fractions
Olga Mikołajczyk-Łado
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Use of English
Operations on Fractions
Fun with Maths
Countdown
Olga Mikołajczyk-Łado
16:45-18:15 Problem solving
GCSE exam - Foundation Tier - Algebra
Michał Śliwiński
total 20

3rd session - 26th Jun 2017 (Monday)

time topic teacher
9:00-10:30 Hands on workshop
Specific problems with learning mathematics
Elżbieta Kalinowska
10:45-12:15 Vocabulary building, presentation
Tools for calculations
Michał Śliwiński
12:30-14:00 Hands-on workshop
Using GDCs
Michał Śliwiński
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Assesment Test
Fractions
Listening
Variables
Vocabulary building
Algebraic Expressions
Olga Mikołajczyk-Łado
16:45-18:15 Fun with math
Countdown
Use of English
Equations & Inequalities
Olga Mikołajczyk-Łado
total 30

4th session - 27th Jun 2017 (Tuesday)

time topic teacher
9:00-10:30 Hands on workshop
Specific problems with learning mathematics
Elżbieta Kalinowska
10:45-12:15 Problem Solving
GCSE Exam - Higher Tier - Numbers & Algebra
Katarzyna Kozińska
12:30-14:00 Use of English
Polynomials
Katarzyna Kozińska
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Vocabulary building
Quadratic Equations
Use of English
Equations & Inequalities
Małgorzata Mikołajczyk
16:45-18:15 Use of English
Measurement Units
Problem solving
GCSE Exam - Higher Tier - Numbers & Algebra
Michał Śliwiński
total 40

5th session - 28th Jun 2017 (Wednesday)

time topic teacher
9:00-10:30 Hands on workshop
Coping with problems with learning maths
Elżbieta Kalinowska
10:45-12:15 Vocabulary
Coordinate System
Use of English
Properties of Functions
Olga Mikołajczyk-Łado
12:30-14:00 Vocabulary
Graphs & Functions
Olga Mikołajczyk-Łado
14:30-16:00 Phonetics
Listening
Dan Meyer at TED
Olga Mikołajczyk-Łado
16:00-19:00 The Break
19:00-20:30 Problem solving
Team Maths Competition by UKMT
Grzegorz Słaboń
total 50

6th session - 29th Jun 2017 (Thursday)

time topic teacher
9:00-10:30 Hands on workshop
Coping with problems with learning maths
Elżbieta Kalinowska
10:45-12:15 Listening
Möbius Strip
Phonetics
Olga Mikołajczyk-Łado
12:30-14:00 Vocabulary biulding
Lines & Planes 
Reading
The Royal Road
Olga Mikołajczyk-Łado
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Problem solving
Individual Maths Competition by UKMT
Grzegorz Słaboń
16:45-18:15 Vocabulary building
Angles
Olga Mikołajczyk-Łado
total 60

7th session - 30th Jun 2017 (Friday)

time topic teacher
9:00-10:30 Coping with problems in learning mathematics Elżbieta Kalinowska
10:45-12:15 Vocabulary building
Triangles
Use of English
Plane Geomatry
Olga Mikołajczyk-Łado
12:30-14:00 Reading
Donkey's Bridge
Listening
What is the proof
Hands-on workshop
Two-Column Proof
Olga Mikołajczyk-Łado
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Hands-on workshop
Curve Stiching
Grzegorz Słaboń
16:45-18:15 Vocabulary building
Polygons
Małgorzata Mikołajczyk
total 70

8th session - 1st Jul 2017 (Saturday)

time topic teacher
9:00-10:30 Use of English
Polygons
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Vocabulary biulding
Angles & Circles
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Problem solving
Angles Related to Circles
Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Vocabulary building
Polyhedra
Grzegorz Słaboń
16:45-18:15 Listening
Zome Experience
Hands-on workshop
Building Polyhedra
Grzegorz Słaboń
total 80

9th session - 2nd Jul 2017 (Sunday)

time topic teacher
9:00-10:30 Assesement Test
Angles
Use of English
Trigonometry
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Problem solving
Disentangling a Triangle
Vocabulary building
Solids
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Use od English
Spatial Geometry
Listening
Wind & Mr Ugh
Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Vocabulary building
Calculus
Michał Śliwiński
16:45-18:15 Problem solving
International Baccalaureate SL
Paper 1
Michał Śliwiński
total 90

10th session - 3rd Jul 2017 (Monday)

time topic teacher
9:00-10:30 Assesement Test
Polygons
Vocabulary building
Geometrical Constructions
Hands on Workshop
Constructions in Matematics
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:30 Use of English
Derivatives & Integrals
Listening
Derivative Songs
Małgorzata Mikołajczyk
12:45-14:30 Vocabulary building
Mathematical Logic
Michał Śliwiński
14:30-15:30 Lunch Break
15:30-17:00 Hands-on workshop
Rhombic Dodecahedron
Grzegorz Słaboń
17:15-18:15 Problem solving
Rhombic Dodecahedron
Grzegorz Słaboń
total 100

11th session - 4th Jul 2017 (Tuesday)

time topic teacher
9:00-10:30 Exam session
Listening
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Exam session
Use of English & Vocabulary
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Use of English
Calculus
Listening
I Will Derive
Pronunciation
Olga Mikołajczyk-Łado
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Presentation
Assesement Criteria
Listening
Finite Simple Group of Order Two
Olga Mikołajczyk-Łado
16:45-18:15 Assessment test feedback Małgorzata Mikołajczyk
total 110

12th session - 5th Jul 2017 (Wednesday)

time topic teacher
9:00-10:30 Presentations
Book Revievs
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Miscalenous exercises
Listening
Elements
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Problem solving
Combinatorics & Probability
Michał Śliwiński
14:00-15:00 Lunch Break
15:00-16:30 Problem solving
International Bacalaureate SL
Paper 2
Michał Śliwiński
16:45-18:15 Hands-on workshop
Games of strategy
Olga Mikołajczyk-Łado
18:15 Closing ceremony, certificates handing over, special awards for highflyers
total 120

 

 

przykładowy plan zajęć dla wersji 30-godzinnej

1st session - 25th Feb 2017 (Saturday)

time topic teacher
9:00-10:30 Reading
System of Education in UK
Speaking
System of Education in Poland
Discussion
Lesson Plan
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Listening
That is Mathematics
Vocabulary building
Number Sets & Arithmetical Operations
Use of English
Raising to Powers
Math Fun
Crossword
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Use of English
Properties of Numbers
Film watching
Zero and One
Phonetics
Phonetical Symbols & Stress
Małgorzata Mikołajczyk
total 6

2nd session - 4th March 2017 (Saturday)

time topic teacher
9:00-10:30 Vocabulary building
Numerical Systems
Phonetics
Numbers & Letters
Use of English
Properties of Numbers
Problem Solving
GCSE Exam
Olga Mikołajczyk-Łado
10:45-12:15 Math Fun
Crossword
Listening
New Math
Vocabulary building
Fractions
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Listening
Variables
Vocabulary building
Algebraic Expressions
Math Fun
Tic-Tac-Toe
Małgorzata Mikołajczyk
total 12

3rd session - 2nd April 2017 (Sunday)

time topic teacher
9:00-10:30 Assesment Test
Fractions
Vocabulary building
Equations & Inequalities
Maths Fun
Crosswords
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Film watching
Young Genius in Tokio
Vocabulary building
Graphs of Functions
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Use od English
Algebra and Functions
Małgorzata Mikołajczyk
total 18

4th session - 7th May 2017 (Sunday)

time topic teacher
9:00-10:30 Use of English
Functions
Listening
Derivative songs
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Vocabulary building
Calculus
Use of English
Derivatives & Integrals
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Mock Exam
Arithmetics, Algebra, Analysis
Małgorzata Mikołajczyk
total 24

5th session - 20th May 2017 (Saturday)

time topic teacher
9:00-11:00 Assesement Test
Use of English & Listening
Małgorzata Mikołajczyk
11:15-12:45 Hands on workshop
3D Geometry
Katarzyna Siejek
Stefania Gazda
13:00-14:00 Phonetics
Vocabulary building
Operations on sets
Małgorzata Mikołajczyk
14:00 Test results & feedback Małgorzata Mikołajczyk
total 30