seminarium I^3 (2022/23)

terminy spotkań w semestrze zimowym

Stacjonarne spotkania w tym semestrze obywają się we wtorki (o ile nie podano inaczej) w godzinach: 17:00-18:30 w sali 601 IM UWr.

terminy spotkań w semestrze letnim

  • (437) 15 III (wyjątkowo środa) - Danuta Zaremba - Sprytne rachunki w życiu codziennym
    materiały do pobrania na dole strony
  • (438) 21 III - Danuta Zaremba - Zadania na procenty w życiu codziennym
  • (439) III 2023 - Małgorzata Mikołajczyk - Matematyka w poezji Stanisława Dróżdża (Muzeum Współczesne Wrocławia)
  • 29 IV-3 V 2023 - Matematyczna Lombardia i Piemont
  • 8-11 VI 2023 - Matematyczne Trójmiasto Podkarpackie
  • 24-25 VI 2023 - Matematyczne Kujawy
  • c.d.n.