Plan zajęć kursów kolonijnych

EDYCJA 2017

 

kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych

Zajęcia odbywają się podczas 8-godzinnych zjazdów (w sali A).

I zjazd - 4 III 2017

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Sprawy organizacyjne
ZKO - Zajęcia edukacyjne
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Agata Hoffmann
12:30-14:00 Obowiązki wychowawcy grupy Agata Hoffmann
14:15-15:45 ZPT - Mat-origami Sylwia Szczęsna-Cichoń

II zjazd - 11 III 2017

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Organizacja zajęć w placówce wypoczynku Agata Hoffmann
10:45-12:15 Turystyka i krajoznawstwo Stefan Mizia
12:30-14:00 ZKO - Obserwacje nieba Sylwia Szczęsna-Cichoń
14:15-15:45 ZKO - Zajęcia integracyjne Małgorzata Mikołajczyk

III zjazd - 18 III 2017

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 ZKO - Gry planszowe strategiczne i logiczne Małgorzata Mikołajczyk
s. 607
10:45-12:15 ZKO - Gry planszowe strategiczne i logiczne Wojciech Jedynak
s. 607
12:30-14:00 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Agata Hoffmann
14:15-15:45 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Jacek Zawadzki

IV zjazd - 25 III 2017 (należy zabrać strój sportowy)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej, PSU Agata Hoffmann
10:45-12:15 Turystyka i krajoznawstwo Stefan Mizia
12:30-14:00 Wych. fizyczne i sport w placówce wypoczynku Tomasz Łado
14:15-15:45 Wych. fizyczne i sport w placówce wypoczynku Tomasz Łado
16:00-17:00 egzamin teoretyczny OMŁ

Razem 32 godziny + 4 godziny przeznaczone na przygotowanie prac zaliczeniowych (ZKO - 2 szt, ZPT - 2 szt) + egzamin teoretyczny i praktyczny (miejska gra terenowa 22 IV).

 

kurs dla kandydatów na kierowników kolonii

Zajęcia odbędą się w sobotę 18 III podczas 8-godzinnego zjazdu (w sali A).

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej Małgorzata Mikołajczyk
10:45-11:45 Organizacja pracy z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, zarządzanie kryzysowe
 Agata Hoffmann
12:00-14:00 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Agata Hoffmann 
14:15-15:45 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Jacek Zawadzki
16:00-16:45 egzamin teoretyczny Małgorzata Mikołajczyk

Razem 8 godzin + 2 godziny przeznaczone na przygotowanie pracy zaliczeniowej + egzamin teoretyczny.
Egzamin praktyczny odbędzie się w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami.