Plan zajęć kursów kolonijnych

EDYCJA 2018

 

kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych

Zajęcia odbywają się podczas 8-godzinnych zjazdów (w sali A).

I zjazd - 10 III 2018

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Sprawy organizacyjne
ZKO - Zabawy integracyjne
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Agata Hoffmann
12:45-14:15 Obowiązki wychowawcy grupy Agata Hoffmann
14:30-16:00 Organizacja zajęć w placówce wypoczynku Agata Hoffmann

II zjazd - 17 III 2018

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 ZKO - Astronomia Sylwia Szczęsna-Cichoń
10:45-12:15 ZPT - Matematyczne origami Sylwia Szczęsna-Cichoń
12:30-14:00 ZKO - Gry planszowe Sylwia Szczęsna-Cichoń
14:30-16:00 ZKO - Gra symulacyjna Michał Śliwiński

III zjazd - 7 IV 2018 (należy zabrać strój sportowy)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Turystyka i krajoznawstwo Stefan Mizia
10:45-12:15 Turystyka i krajoznawstwo Stefan Mizia
12:45-14:15 Wych. fizyczne i sport w placówce wypoczynku Tomasz Łado
14:30-16:00 Wych. fizyczne i sport w placówce wypoczynku Tomasz Łado

IV zjazd - 14 IV 2018

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Martyna Palczyńska
10:45-12:15 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Martyna Palczyńska
12:45-14:15 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Agata Hoffmann
14:30-16:00 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej, PSU Agata Hoffmann
16:00-17:00 egzamin teoretyczny Agata Hoffmann
Michał Śliwiński

Razem 32 godziny + 4 godziny przeznaczone na przygotowanie prac zaliczeniowych (ZKO - 2 szt, ZPT - 2 szt) + egzamin teoretyczny (14 IV godz. 16) i praktyczny (gra miejska 21 IV godz. 9-15).

 

kurs dla kandydatów na kierowników kolonii

Zajęcia odbędą się w sobotę 14 IV podczas 8-godzinnego zjazdu (w sali A i B).

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
(sala A)
Martyna Palczyńska
10:45-12:15 Organizacja pracy z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, zarządzanie kryzysowe
(sala B)
 Agata Hoffmann
12:30-14:00 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
(sala A)
Agata Hoffmann 
14:30-16:00 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej
(sala A)
Agata Hoffmann 
16:00-16:45 egzamin teoretyczny
(sala A)
Agata Hoffmann 
Michał Śliwiński

Razem 8 godzin + 2 godziny przeznaczone na przygotowanie pracy zaliczeniowej + egzamin teoretyczny (14 IV godz. 16).
Egzamin praktyczny (poprowadzenie zajęć podczas imprezy masowej dla dzieci i młodzieży) odbędzie się w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami (terminy do wyboru: 21 IV, 8 V, 12 V, 19 V, 26 V, 9 VI, 10 VI, 16-20 VI).