Debata dla nauczycieli i rodziców

25 IX o godz. 16:00 w ramach XX Dolnoślaskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w IM UWr debata dla nauczycieli i rodziców poświęcona dyskalkulii i innym specyficznym trudnościom w uczeniu się matematyki. Wykład wprowadzający wygłosi dr Elżbieta Kalinowska (IM UWr).

10 miesięcy temu