Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Ogłoszenie Dziekana dotyczące praktyk studenckich organizowanych przez IM UWr (wkrótce będzie zaktualizowane)

Praktyki zawodowe

Program i regulamin organizacyjny praktyk zawodowych

Opiekunowie praktyk zawodowych (podział według specjalności):
- dr B. Mincer - Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach;
- dr M. Romanowska-Majsnerowska - Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz studenci bez żadnej specjalności;
- dr hab. Ś. Gal - Matematyka teoretyczna;
- dr G. Wyłupek - Analiza danych;
- dr hab. K. Topolski - Biomatematyka oraz Matematyka stosowana.

Przydatne dokumenty:

Warto też zaglądać na stronę "Praca".

Praktyki pedagogiczne

Instrukcja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych na studiach dziennych w IM UWr

  • Arkusz oceny kompetencji dydaktycznych praktykanta .pdf .docx
  • Karta zaliczenia praktyki .pdf .docx

Instrukcja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych na studiach podyplomowych w IM UWr

Szczegółowe zasady odbywania praktyk pedagogicznych w UWr (z 2013 r.)

Przydatne materiały:

 


Zarządzenia Rektora UWr: